Assessment centrum
 

Assessment je metodou využívající pohledu více odborníků na uchazeče, kdy každý z nich vedle svého odborného zaměření vede stejnou strukturu záznamu o uchazeči jako ostatní pozorovatelé.

Cílem této metody je poznat kandidáta více z pohledu jeho budoucí pracovní náplně a nejen ze vstupního pohovoru a písemných materiálů.

Uplatňuje se především pro ty pracovní pozice, kde vedle odbornosti očekáváme i schopnost jednat s lidmi, řídit tým pracovníků, vyjednávat, rozhodovat, koordinovat. Je určena hlavně pro řídící a managerské pozice, které jsou z velké míry syceny sociální inteligencí, interpersonálními vazbami a vztahy.

Výsledkem společné závěrečné diskuse je přijetí jednotného názoru o vhodnosti uchazeče pro danou pracovní pozici.

Metoda je založena na modelových situacích připravených externím pracovníkem (většinou psychologem) ve spolupráci s odborníky společnosti. Situace jsou modelovány tak, aby na nich bylo možno sledovat kritéria a charakteristiky blízké budoucí profesní praxi.

Hodnotitelé bývají obvykle externí psycholog či personalista, budoucí přímý nadřízený a personalista (pracovník zodpovědný za tuto oblast) zastupující společnost přijímající nového zaměstnance.

Do činnosti assessment centra jsou zařazeny psychologické postupy jako jsou řízený rozhovor, dotazníky, projekce, výkonové složky a další. Ty uzavírají celkový obraz schopností a potenciálu uchazeče.Jejich důležitou úlohou je vyloučit kandidáta s nevhodnými rysy, stejně tak jako kandidáta s nadbytečnými schopnostmi.

Celá metoda asssessmentu je završena závěrečným rozhovorem uchazeče s psychologem či personalistou.

Metoda assessment minimalizuje chybu výběru a šetří čas. Ten se při užití této metody výběru kandidátů pohybuje mezi 4-8 hodinami. Assessment včetně hodnocení lze uzavřít v tentýž den. Prostorově lze diagnostiku zajistit v místnostech naší agentury nebo celý průběh zorganizovat na pracovišti budoucího zaměstnavatele.APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz