Individuální diagnostika
 

Základními psychologickými a personálními metodami jsou anamnéza, řízený rozhovor, pozorování, cílené psychologické testy, sociální modelové situace, analýza produktů, reference z předchozích zaměstnání aj.

Psychologické testy patří mezi velmi diskutované oblasti v procesu výběrového řízení. Mají své zastánce i odpůrce. Jejich hlavním úkolem je nejprve vymezení okruhu nevhodných uchazečů (jak z pozice nedostatku schopností, tak i jejich přebytku, nevhodné osobnostní skladby, patologie aj.) a výběr optimálního uchazeče.

Před samotným testováním je vždy třeba přesně znát účel a cíl, kterým jsou určovány prostředky a postupy vyšetřování.

K výhodám patří objektivita, porovnatelnost vůči populaci, časová úspora, široký záběr, možnost modelování situací sociálního charakteru.

Účelem standardní i cílené diagnostiky je získat co nejvíce informací o kvalitách každého kandidáta. Jejím prostřednictvím sledujeme a zjišťujeme jednotlivé složky osobnosti.

Mezi tyto složky patří:

složka výkonová

 • úroveň intelektu a výkonnosti
 • samostatnost, spolehlivost, přesnost a rychlost
 • schopnost učit se novému, tvořivé myšlení
 • jazykové, popř. odborné znalosti
 • specifické schopnosti na danou pozici

složka sociální

 • schopnost práce v týmu
 • schopnost komunikace s okolím
 • předpoklady k individuální práci
 • přehled manažerských dovedností
 • řešení konfliktních situací
 • chování v zátěži, ve stresu

složka motivační

 • hodnotová orientace
 • zájmy
 • očekávané finanční ohodnocení

Součástí psychodiagnostiky je i osobní řízený rozhovor psychologa s uchazečem.APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz