Psychologické výcviky, tréninky, vzdělávací programy
 

Nabídka témat vzdělávacích programů

  • individuální sociální dovednosti
  • sebepoznání a sebepřijetí (sebereflexe)
  • tvorba osobního image, sebeprezentace
  • cíle osobní a profesionální, hodnotová kriteria
  • výcvik proaktivního a pozitivního myšlení
  • zvládání stresu, cvičení koncentrace a relaxace
  • relaxační a energetizační techniky
  • tvorba myšlenkových map
  • specifická a nespecifická tvořivost


APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz