Psychologické výcviky, tréninky, vzdělávací programy
 

Nabídka témat vzdělávacích programů

  • komunikační dovednosti
  • verbální komunikace
  • neverbální komunikace
  • umění naslouchat
  • rétorika
  • transakční analýza
  • asertivita jako metoda sebeprosazení se
  • nácvik "ano", nácvik "ne"


APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz