Psychologické výcviky, tréninky, vzdělávací programy
 

Nabídka témat vzdělávacích programů

 • manažerské dovednosti
 • tvorba firemní kultury
 • firemní cíle, hodnoty
 • skupinová tvořivost, metody tvořivého řešení problémů
 • tvorba pracovních týmů, firemní synergie
 • konflikty a jejich řešení
 • rozhodování, rizikové strategie
 • psychologie práce s lidmi
 • firemní motivace
 • poznání a hodnocení jiných a jeho chyby
 • nácvik sociální percepce, typy osobností a jak s nimi jednat
 • pracovní čas manažera a jeho timemanagement
 • minutové řízení


APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz