O společnosti
 

Na českém trhu nabízíme své služby aplikované psychologie již od února roku 1990, od roku 1994 pod názvem APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o.

Jsme zaměřeni na zdravou dospělou populaci. Zabýváme se vyhledáváním silných stránek a rozvojem osobního potenciálu jedince a skupiny.

Ve své činnosti jsme zaměřeni na tyto oblasti:

 1. Výběrová řízení
  • výběr nových zaměstnanců
  • personální audit
 2. Diagnostika jedince a skupiny
  • individuální diagnostika
  • assessment centrum
  • rotační assessment centrum
 3. Výcviky, tréninky, outdoorové aktivity
  • individuální sociální dovednosti
  • manažerské dovednosti
  • obchodní dovednosti
  • komunikační dovednosti
  • vyjednávací dovednosti
  • sebereflexe - koncetrace, meditace
  • sebereflexe - outdoor
  • survival training
  • trénink EQ
  • rozvoj tvořivosti
 4. Public relations
  • firemní vnitřní i vnější PR
  • individuální PR
  • příprava na prezentaci


APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz