Výběrová řízení
 

Na základě Vašich požadavků na obsazovanou pracovní pozici:

  • provedeme širší výběr vhodných uchazečů
  • rovedeme standardní a cílenou psychologickou diagnostiku
  • vyhodnotíme výsledky diagnostiky a předložíme závěrečnou zprávu
  • představíme Vám nejvhodnější uchazeče pro danou pracovní pozici
 

Vyhledávání vhodných pracovníků provádíme:

  • cíleným výběrem
  • z vlastní databanky uchazečů o zaměstnání
  • inzercí v médiích včetně grafické a textové úpravy zadání
  • spoluprací s úřady práce
  • spoluprací se školami a jejich absolventy
  • zařazením stávajících pracovníků firmy
 

Garance

Svou práci garantujeme tříměsíční zkušební lhůtou po nástupu nového pracovníka. V případě, že v průběhu tohoto období bude s pracovníkem ukončen pracovní poměr, automaticky zajišťujeme náhradu.

Platba

Fakturace za realizaci vlastních psychologických služeb je uskutečněna pouze v případě, že vybraný kandidát zůstává u objednavatele zaměstnán i po ukonční zkušební doby.

Nabízíme Vám zcela individuální přístup,
profesionalitu, objektivitu a diskrétnost.APS PhDr. Jan Kunovský, s.r.o., Františkánská 6, 602 00 Brno
tel. i fax: 542 212 868, 542 218 176, e-mail: aps@apsbrno.cz